AYRIMLI PEKİŞTİRME

AYRIMLI PEKİŞTİRME

AYRIMLI PEKİŞTİRME

 

Ayrımlı pekiştirme uygulamasında uygun olmayan davranışların azaltılmasında pekiştireçlerden yararlanılmaktadır. Ayrımlı pekiştirme uygulamasında istendik bir davranış sergilediğinde ya da davranış istenen biçimde ya da düzeyde sergilendiğinde pekiştirme yapılırken; istenmeyen bir davranışın ardında ya da davranış istendik bir biçim ya da düzeyde sergilenmediğinde  pekiştirme yapılmaz.

 

Ayrımlı pekiştirme genellikle izleyen üç başlık altında ele alınmaktadır;

 

  1. Seyrek yapılan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi 
  2. Diğer davranışların ayrımlı pekiştirilmesi 
  3. Uyuşmayan, karşıt ve alternatif davranışların ayrımlı pekiştirilmesi.