İnsanların Klasik Müzik Dinlerken Sıkılacağı Anne Karnında Belli Oluyor?

İnsanların Klasik Müzik Dinlerken Sıkılacağı Anne Karnında Belli Oluyor?

İnsanların Klasik Müzik Dinlerken Sıkılacağı Anne Karnında Belli Oluyor?

Kültürel zevklerimiz ve ilgilerimiz doğuştan gelen genetik yatkınlıklarla mı ilgili? Daha ana rahmindeyken klasik konserler dinlemekten sıkılır mıydık yoksa rock konserlerinden mi kaçardık? Yakın zamanda yapılan bir araştırma, bu soruya ikna edici bir cevap veriyor.

Kişisel ilgilerimizin ve kültürel zevklerimizin zaman içinde özellikle sosyal çevremizin etkisi altında geliştiğini ve şekillendiğini biliyoruz. Aynı zamanda ailemizden “gördüklerimizin” de bu yönde etkisi olduğu açıktır. Klasik müzik dinlemeye veya görsel sanatlara ilgi duymaya ne dersiniz?

Opera ya da rock konserleri izlemeyi sevmek genlerimizde var mı? Konuyla ilgili biz doğmadan önce yapılmış olabilecek yeni bir araştırmaya göre cevap evet! Üstelik etkisi hayal gücünüzün çok ötesindedir.

Bu Süreçte 1200 İkiz Üzerinde Tarama Yapıldı!

Kopenhag Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Profesör Mads Meier Jæger ve Doçent Doktor Stine Mollegaard tarafından yürütülen çalışmada, kültürel zevklerimizin ve ilgi alanlarımızın nasıl oluştuğu sorusuna yanıt arandı.

466'sı tek yumurta ikizi ve 734'ü çift yumurta ikizi olan 1.200 takım ikiz üzerinde yapılan bir araştırma, bu soruya ilginç bir cevap verdi. Genetik olarak tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri, bu çalışmada genlerin %50'sini paylaşacak şekilde seçildi ve genetik etkilerin gözlemlenmesi için gerekli koşullar sağlandı.

Elde Edilen Sonuçlar Şaşırtıcı Yönde

12 farklı kültürel aktiviteye olan ilgilerini anlamak için tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri arasında bir anket yapıldı. Sonuçlar, farklı kültürel zevklerin genetik, aile ve sosyal çevre tarafından değişen derecelerde etkilendiğini göstermektedir.

Bu nedenle klasik müzik, opera, bale gibi "yüksek kültür" etkinliklerine olan ilgimiz %54 oranında genlerimizden gelmektedir. Bu olayların hane halkı "çevresel etkisi" %16 idi. Sosyal çevremizin etkisi %30'dur.

Sosyal çevre, popüler kültürel ilgi alanları ve kişisel zevkler üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir; %29 genetik, %23 aile ile ilgili çevresel etkiler ve %48 sosyal çevre.

Çalışmaya dahil edilen son grup, "alt kültürler" olarak adlandırabileceğimiz gruptur. Bu alt kültür unsuruna ilgi şu şekildeydi: %30 genetik, %33 aile ile ilgili çevresel etkiler ve %37 sosyal çevre olarak ön plana çıkıyor.