OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA KULLANILAN ALTERNATİF TERAPİ VE TEDAVİLER :-: AĞIR METALLERDEN ARINDIRMA TEDAVİSİ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA KULLANILAN ALTERNATİF TERAPİ VE TEDAVİLER :-: AĞIR METALLERDEN ARINDIRMA TEDAVİSİ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA KULLANILAN ALTERNATİF TERAPİ VE TEDAVİLER 

 

AĞIR METALLERDEN ARINDIRMA TEDAVİSİ

 

Ağır metallerden arındırma tedavisi için geliştirilen temel varsayım bireylerin bedenlerinde civa ve kurşun gibi ağır metallerin birikimi sonucu otizm spektrum bozukluğuna özgü sorunların ortaya çıktığı; dolayısıyla, bedenin bu tür ağır metallerden arındırılması ile bireylerin işlevde bulunma düzeylerinin artırılabileceği dir. 

 

Dolayısıyla, ağır metallerden arındırma tedavisinde vücutta biriken civa, kurşun ve diğer ağır metallerin düzeyinin azaltılması amaçlanır. Ancak, otizm spektrum bozukluğuna ağır metallerin neden olduğuna ilişkin bir bulgu yoktur. 

 

Ayrıca otistik özellikler gösteren bireylerde ağır metal yüzeyleri daha yüksek olduğu da bilimsel çalışmalarla kesin olarak ortaya konmuş değildir. 

 

Dolayısıyla, otistik özellikler gösteren bireylerin bedenlerinde daha yüksek düzeyde ağır metal bulunduğu ve ağır metallerden arındırma terapisinin otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde işe yarayacağı oldukça şüphelidir. 

 

Bütün bunların yanı sıra, ağır metallerden arındırma uygulamaların bazı bireylerde ve ölüme bile neden olabilecek ağır yan etkileri neden olabileceği, bu uygulama şeklinin kabul edilemeyecek düzeyde riskli olduğu otizm spektrum bozukluğu için uygun bir tedavi şekli olmadığı belirtilmektedir.