BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİM

BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİM

BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİM

 

Bekleme süreli öğretim tepki ipucu yöntemlerinden biridir. Sıfır saniye bekleme süreli denemeler ve bekleme süreli denemeler olmak üzere iki aşamadan oluşan bir öğretim uygulamasıdır.

 

Sıfır saniye bekleme süreli denemelerin gerçekleştirildiği oturumlarda hedef uyaran ve kontrol edici ipucu birlikte, eş zamanlı olarak sunulur. Önceden planlanan sayıda 0 saniye denemeli oturum gerçekleştirildikten sonra bekleme süreli oturumlar denilen oturumlarda, hedef uyarının ardından belirli bir süre geçmesi beklenerek kontrol edici ipucu sunulur. Bekleme süresi çocuğa hedef uyarana bağımsız olarak yanıt verme şansı vermek üzere sunulmaktadır. Sabit bekleme süreli ve artan bekleme süreli olmak üzere iki tür bekleme süreli öğretim vardır. İki öğretim uygulaması arasındaki fark ipucunun sunulmasına ilişkin uygulanan zamanlardır. 

 

Sabit bekleme süreli öğretim uygulamasında hedef uyaranın sunulmasının ardından bireyin tepkide bulunması için her denemede sabit bir süre kadar beklenir.

 

Artan bekleme süreli öğretim uygulamasında ise bekleme süresi aşamalı olarak arttırılır. Örneğin, önce bir saniye bekleme süresi, ardından 2,3 ve 4 saniye gibi süreler beklendikten sonra ipucu sunulur. Bu sürece ipucunu silikleştirme süreci denir.

 

Bekleme süreli öğretime ipucu başlığının dışında ayrıca yer verilmesinin nedeni bekleme süreleri öğretime ilişkin fazla sayıda araştırma bulgusunun olmasıdır.