ETKİNLİK PEKİŞTİREÇLERİ

ETKİNLİK PEKİŞTİREÇLERİ

ETKİNLİK PEKİŞTİREÇLERİ

 

Uygulamacılar ya da öğretmenler tarafından sık kullanılan bir diğer ikincil pekiştireç türü etkinlik pekiştireçleri dir. Etkinlik pekiştireci, bireyin sözel ya da bedensel bir uğraşı yerine getirmesi olarak tanımlanır. 

 

Etkinlik pekiştireçlerin sistemli olarak kullanımı daha çok PREMACK ilkesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. 

 

Premack ilkesine göre, az tercih edilen bir davranışın ardından çok tercih edilen bir davranışın yapılmasını izin vermek az tercih edilen davranışı yapılmasına arttır. Seyrek gerçekleşen davranışların ardından daha sık gerçekleşen davranışlar sergilendiğinde, seyrek gerçekleşen davranışların sıklığının artması beklenmektedir. Diğer deyişle,  bir öğrencinin sık sık gönüllü olarak gerçekleştirdiği her türlü etkinlik, nadiren gönüllü olarak yaptığı her türlü etkinlik için bir pekiştireç olarak kullanılabilir. 

 

Öğretmen öğrenciye matematik ödevini bitirdiğinde odanın arka tarafında model uçağı ile ilgilenebileceği söylediğinde, ya da anne çocuğuna yemeğini bitirdiğinde dışarıda oynayabileceğini söylediğinde premack ilkesi kullanmış olur.