SEMBOL PEKİŞTİREÇLER

SEMBOL PEKİŞTİREÇLER

SEMBOL PEKİŞTİREÇLER

 

Kendi başlarına anlamı olmayan ancak biriktirilerek birey için değeri olan başka pekiştireçler ile değiştirilebilir sembolik temsile sembol pekiştireç denir. 

 

Sembollerin kullanımı toplumda paranın kullanımına benzerdir; sembol pekiştireçler, tıpkı para gibi , çeşitli türde birincil ve ikincil pekiştireçler ile değiştirilme esasına uygun olarak kullanılırlar. Sembol  sistemi bir tek öğrenciyle ve bir tek davranışla, bir öğrenci ve birçok davranışla, öğrenci grupları ve tek bir davranışla ve öğrenci grupları ve aynı veya farklı birçok davranışla kullanıma uyarlanabilir.