SOSYAL YETERLİLİK

SOSYAL YETERLİLİK

SOSYAL YETERLİLİK


Bireyin çevresindeki bireylerle sağlıklı ve nitelikli ilişkiler kurabilmesi ve yaşadığı çevrede karşılaştığı durumlarla başa çıkıp hayatta kalabilmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması ve gerekli yer, durum ve zamanlarda bu bilgi ve becerileri uygun biçimde kullanabilmesidir.