GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

 

 

Bu alt bölümde, otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukların çeşitli gelişim dönemlerinde sergiledikleri davranışsal özelliklere yer verilmektedir.


 

Otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri:


 

 • 6 ay geçtiği halde başkalarına Gülümsemek
 •  
 • 12 ayı geçtiği halde agulamamak,  parmakla bir şeye işaret etmemek ya da ‘Bay-bay’ gibi yapmamak
 •  
 •  16 ayı geçtiği halde tek bir sözcük bile söylememek
 •  
 •  24 ayı geçtiği halde 2 sözcüklük  basit cümlecikler kurmamak
 •  
 • Hangi ayda olursa olsun gelişimde gerileme göstermek;  örneğin, daha önce söylediği bazı sözleri söylememeye başlamak


 

Okul öncesi dönemde gözlenen özellikler:

 •  
 • Başkalarının kendisine dokunmasından  kaçınmak
 •  
 • Kendini diğer insanlardan soyutlamak
 •  
 • Başkalarının mimiklerini taklit etmemek
 •  
 • Anne- babasının  kendisine gülümsemesine karşılık gülümseme davranışı göstermemek
 •  
 • Günlük yaşamda konuşarak iletişim kurmamak
 •  
 • Başkalarının söylediklerini anında ya da gecikmeli olarak papağan konuşması biçiminde tekrarlamak
 •  
 • Kendisine adıyla seslenildiğinde hiçbir tepki vermemek
 •  
 • Etrafındakilerin sıklıkla kullandığı bay- bay yapma ya da öpücük vermek gibi jestleri kullanmamak
 •  
 • Kanat çırpma ya da parmak ucunda koşturma gibi tekrarlı davranışlar sergilemek
 •  
 • Oyuncaklarla sıradışı biçimde etkileşmek 

 

 • Rutinleri aşırı bağlılık göstermek
 •  
 • Beslenmede aşırı seçici olmak
 •  
 • Sıklıkla öfke nöbetleri geçirmek
 •  
 • Bazı seslerden, ışıklardan vb.  aşırı rahatsız olmak


 

Okul öncesi dönemdeki özelliklere ek olarak okul döneminde gözlenen özellikler:

 

 • Sosyal oyunlara katılmamak
 •  
 • Kendisinden daha küçük çocuklarla oynamayı yeğlemek
 •  
 • Başka çocuklarla oynarken fazlaca patronluk yapmak
 •  
 • Fazlaca  didaktik ifadeler kullanmak
 •  
 • Karşılıklı konuşma sürdürmekten çok tek taraflı konuşma özelliği göstermek
 •  
 • Söylediklerinin ya da yaptıklarının başkaları üzerindeki olumsuz etkilerini algılayamamak
 •  
 • Fazlaca kuralcı olma ya da olayları anlamlandırmak için kurallar yaratma gereksinimi göstermek
 •  
 • Dinlemeye ya da çalışmaya yoğunlaşmak ta zorlanmak
 •  
 • Sporda beceriksizlik göstermek
 •  
 • Etkinlik geçişlerinde zorlanmak