FİZİKSEL İPUCU

FİZİKSEL İPUCU

FİZİKSEL İPUCU

 

Fiziksel ipucu, bir davranışı öğretmeye yardımcı olmak için uygulamacı tarafından öğrenciye fiziksel temas-dokunma yoluyla sunulan ipucudur. Çorap giyme becerisinin  öğretiminde öğrencinin elinden tutarak  çorap giymesi için fiziksel yardım sunmak fiziksel ipucuna örnek olarak verilebilir. Fiziksel ipucu kısmi fiziksel ve tam fiziksel ipucu olarak iki biçimde kullanılabilir.

 

Kısmi fiziksel ipucu uygulamacının öğretim süresince öğrenciye dokunmakla birlikte öğrencin hareketlerin tam olarak kontrol etmediği ipucudur.  Bu ipucu türü fiziksel temas olmaksızın öğrencinin davranışını kontrol etmeye yardımcı olur. Ancak, öğrenci fiziksel temas gerektirdiği için belli bir mesafeden kullanılamamaktadır.

 

Tam fiziksel ipucu uygulamacının öğrencinin elinin üzerine elini koyarak hedef davranışı süresince çocuğun yönlendirdiği ipucudur. Uygulamacı sıklıkla öğrencinin arkasında durarak yavaşça ve doğal bir biçimde öğrenci ile birlikte kolunu hareket ettirir. 

 

Tam fiziksel ipucunu kullanmanın yararı, uygulamacı öğrenci tepkisini tamamen kontrol ettiği için hataları en aza indirmesidir. 

 

Sınırlılığı ise kısıtlayıcı olması bir diğer deyişle uygulamacı öğrenci arasında yoğun fiziksel temas gerektirmesi dir.