GELİŞİM ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL VE UYUMSAL DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

GELİŞİM ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL VE UYUMSAL DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

GELİŞİM ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

SOSYAL VE UYUMSAL DAVRANIŞLARIN  DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Otizmli çocukların en temel özelliklerinden birisi olan sosyal güçlükler otizm tanısının temel ölçütlerinden birisidir. Göz kontağı kurma ve yüz ifadeleri gibi sözel olmayan becerilerdeki,  yetersizlikler akranlarla etkileşim kurmada başarısızlık, ilgi, istek ve başarılarını diğerleri ile paylaşmama ve sosyal ve duygusal karşılıklılığın olmaması tanı ölçütleri olarak sıralanmıştır.

 

Bu nedenle otizmli çocukların taranması, tanı konması ve bu çocuklar için müdahale programı hazırlanması sürecinde sosyal ve uyumsal davranışlar değerlendirilmesi gereklidir.

 

Sosyal özellikler farklı boyutlarda değerlendirmekte, farklı kaynaklardan çeşitli değerlendirme araçları kullanma ve toplanan verilerle bir bu yetersizlikler belirlenmeye çalışılmaktadır.

 

Sosyal becerileri değerlendiren araçlar aşağıda belirtilmiştir…

 

 • Sosyal İletişim Sorun Listesi
 • Sosyal Tepkisellik Ölçeği
 • Vineland Uyumsal Davranış Ölçeği
 • Uyumsal Davranış Değerlendirme Sistemi
 • Gelişimsel Profil
 • Empati Ölçeği
 • Yanlış İnanç Testi
 • Akran Oyun Ölçeği
 • Tuhaf Öyküler Testi