KURALLI OYUNLAR 

KURALLI OYUNLAR 

KURALLI OYUNLAR 

 

Toplumun kültürü içinde bir kuşaktan diğerine aktarılmış geleneksel oyunları, organize oyunları, dama, satranç gibi kuralları olan masa oyunları ile yine belirli bir kuralları olan sportif oyunları kapsar. 

 

Bir çok kurallı oyun, yarışmacı bir nitelik taşıyarak oyun sonunda kazanan ve kaybedeni belirler. Bu evrede öğrenciler, önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde uygun bir şekilde davranmayı ve sınırlılıkları hesaba katarak sorumluluk almayı öğrenirler. 

 

Bu aşamada, öğrenciler rekabet etme, kazanma ve yenilme, adil olma ve hakkına razı olma gibi sosyal olgunluk gerektiren davranışları prove ederler. Kurallı oyunlar yoluyla öğrenciler ben merkeziyetçilik ten uzaklaşarak bulunduğu toplumsal grubun ortak kurallarına uymayı öğrenirler.