OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA KULLANILAN ALTERNATİF TERAPİ VE TEDAVİLER:-:İŞİTSEL BÜTÜNLEŞTİRME TERAPİSİ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA KULLANILAN ALTERNATİF TERAPİ VE TEDAVİLER:-:İŞİTSEL BÜTÜNLEŞTİRME TERAPİSİ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA KULLANILAN ALTERNATİF TERAPİ VE TEDAVİLER 

 

İŞİTSEL BÜTÜNLEŞTİRME TERAPİSİ

 

İşitsel bütünleştirme terapisine ilişkin temel varsayım otistik özellik gösteren bireylerin aşırı hassas işitme duyularının davranış sorunlarına neden olduğu ve öğrenmeyi etkilediğidir. 

 

İşitsel bütünleştirme terapisi uygulamalarında otistik özellikler gösteren bireylere belli frekansların filtre edilmesiyle düzenlenmiş müzikler dinletilir. İşitsel bütünleştirme terapisinin bazı uyarlamalarında insan sesi de kullanılabilmektedir. 

 

Bütün bu uygulamalarla işitme sistemini düzenleyerek işitmeye ilişkin bozulmanın ve seslere karşı gösterilen aşırı hassasiyetin ortadan kaldırılması amaçlanır.  

 

İşitsel bütünleştirme terapisine ilişkin çalışmalarda yöntemsel sorunlar gözlenmiştir. 

İşitsel bütünleştirme terapisinin etkililiğini gösteren yeterli düzeyde deneysel araştırma bulgusu bulunmamaktadır