OLUMSUZ PEKİŞTİRMENİN HATALI KULLANIMI

OLUMSUZ PEKİŞTİRMENİN HATALI KULLANIMI

OLUMSUZ PEKİŞTİRMENİN HATALI KULLANIMI

 

Olumsuz pekiştirme uygulamacılar ve aileler tarafından sıklıkla farkında olmaksızın kullanılmaktadır. Öğrenciler, etkinlikle ilgilenmeyerek uygun olmayan davranışlar sergiledikleri zaman ya da etkinlik sırasında huysuzlandıklarında öğretmenin ya da uygulamacının etkinliği sona erdirecek lerini düşünürler.

 

Bununla birlikte öğrencilerin problem davranış sergilemeleri etkinliğin bitmesiyle sonuçlandığında öğrenciler sonraki etkinlik sırasında huzursuzlandığında tekrar etkinlikten kaçabileceğini öğrenmiş olur.

 

Uygun olmayan davranışların bu şekilde tekrarlanarak sergilenmesi ise olumsuz pekiştireçlerle pekiştirilmiş olduğunun göstergesidir.