Otizm Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Otizm Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Otizm Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Otizm, yaşamın neredeyse tüm yönlerini etkileyen nöro gelişimsel bir bozukluktur. İletişim, sosyal etkileşim ve tekrarlayan davranışlarda sorunlara neden olur. Otizm spektrum bozuklukları (ASD'ler), en az iki gelişim alanında önemli bozulma kanıtı olduğunda teşhis edilir: sözlü iletişim ve karşılıklı sosyal etkileşimler. Otizmi tedavi etmek için herkese uyan tek bir yaklaşım yok gibi görünüyor; her çocuğun durumu, özel ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış kişiselleştirilmiş bakım ve tedavi planları gerektirir.

Otizm, diğer insanlarla iletişim kurma, etkileşim kurma ve ilişki kurma yeteneğini etkileyen gelişimsel bir bozukluktur. Her elli çocuktan birini etkiler ve genellikle üç yaşından önce ortaya çıkar. Birçok genin ve çevrenin etkileşiminden kaynaklanan karmaşık bir bozukluktur. Otizmin tek bir nedeni yoktur, ancak sendrom ile kişinin yetiştirildiği çevre arasında güçlü bir ilişki vardır.

Otizm İletişim Becerilerini Nasıl Etkiler?

Otizm, sosyal iletişim ve etkileşimde bozulma, basmakalıp davranış kalıpları ve tekrarlayan davranışlarla karakterize gelişimsel bir bozukluktur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 68 çocuktan birinin otizme sahip olduğu tahmin edilmektedir, bu da astım ve disleksinin birleşiminden daha yaygın olduğu anlamına gelir. Otizm, hafif ila şiddetli arasında değişebilir ve bir kişinin bağımsız yaşama, sosyalleşme ve tipik olarak çocukların zevk aldığı etkinliklere katılma yeteneğini derinden etkileyebilir.

Otizm için kabul edilmiş tek bir tanı kriteri yoktur ve otizmi teşhis etmek için kullanılan yöntemler klinisyenler arasında farklılık gösterir. Bununla birlikte, genel olarak, teşhis süreci, herhangi bir erken otizmin belirtilerini veya semptomlarını belirlemek için çocuğun gelişimsel dönüm noktalarının ve tıbbi geçmişinin gözden geçirilmesiyle başlar. Otizm teşhisi konulduktan sonra, genellikle çocuğun otizminin tüm semptomlarını ve benzersiz özelliklerini dikkate alan kapsamlı bir değerlendirme yapılır.

Otizm Tedavisi Var Mı?

Otizm için tek bir tedavi yoktur ve tedavi tipik olarak eğitimsel müdahaleleri, terapileri ve yaşam becerileri eğitimini içerir. Otizmli bazı çocuklar ömür boyu bakım gerektirebilir ve birçoğu aile ve arkadaşlardan yardım alır. Otizm, yaşaması zor bir bozukluktur. Ancak aile, arkadaşlar ve profesyonellerin desteğiyle üstesinden gelinebilir. Otizm, bir kişinin bağımsız yaşama, sosyalleşme ve tipik olarak çocukların zevk aldığı etkinliklere katılma yeteneğini derinden etkileyebilen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur.