OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA KULLANILAN ALTERNATİF TERAPİ VE TEDAVİLER:-:DUYUSAL BÜTÜNLEŞTİRME TERAPİSİ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA KULLANILAN ALTERNATİF TERAPİ VE TEDAVİLER:-:DUYUSAL BÜTÜNLEŞTİRME TERAPİSİ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA KULLANILAN ALTERNATİF TERAPİ VE TEDAVİLER 

 

DUYUSAL BÜTÜNLEŞTİRME TERAPİSİ

 

Duyusal bütünleştirme terapisi, otistik özellikler gösteren bireylerin duyu organları ile elde edilen bilgileri algılama, işleme ve anlamlandırma yeteneğinde bazı sorunları olduğu varsayımından hareketle geliştirilmiştir. 

 

Dolayısıyla, duyusal bütünleştirme terapisine dayalı uygulamalarda çeşitli duyular aracılığıyla alınan duygusal nitelikteki bilgilerin düzenlenmesine ilişkin yeteneğin geliştirilmesi yoluyla zihinsel işlemlerin artırılması ve davranış sorunların azaltılması hedeflenir.

 

Duyusal bütünleştirme terapisine dayalı etkinliklere vücudu fırçalamak, dizleri ve dirsekleri sıkıştırmak, hamakta sallanmak gibi etkinlikler örnek olarak gösterilebilir.

 

Duyu diyeti denilen uygulamalarda ise, vücut çorabı giydirme, ağırlıklı yelek giydirmek gibi uygulamalara yer verilir. 

 

Otizm spektrum bozukluğu alanında yaygın biçimde kullanılıyor olmasına karşın duyusal bütünleştirme terapisi etkinliğini gösteren yeterli düzeyde deneysel araştırma bulgusu bulunmamaktadır.