OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANI ÖLÇÜTLERİ SINIRLI/YİNELEYİCİ İLGİ VE DAVRANIŞLAR

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANI ÖLÇÜTLERİ SINIRLI/YİNELEYİCİ İLGİ VE DAVRANIŞLAR

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANI ÖLÇÜTLERİ

 

SINIRLI/YİNELEYİCİ İLGİ VE DAVRANIŞLAR

 

       1. Sınırlı alanda, yoğun ve sıra dışı ilgiler:

 

 • İlgi takıntılarına sahip olmak: 

 

Çocuk akranlarının pek de ilgisini çekmeyen bazı konulara karşı aşırı ilgi duyuyor ve başka konuları dışlayarak sürekli o konularla ilgileniyor olabilir.

 

 • İlgi duyulan konularla ilgili ince ayrıntıları anımsamak: 

 

Çocuk kendi favori konularındaki en ince ayrıntıları bile ezbere biliyor olabilir. Örneğin hangi havayoluna ait uçağın ne zaman kaza yaptığı.


 

       2. İşlevsel olmayan belli düzen ve rutinlere aşırı bağlılık:

 

 • Belli etkinlikleri her zaman belli bir sırayla yapmak istemek

 

 • Günlük yaşamındaki değişiklikler karşısında aşırı tepki göstermek

 

 • Değişiklikleri daha kolay kabullenebilmek için meydana gelecek değişikliklerle ilgili önceden bilgi sahibi olmaya gereksinim duymak


 

       3.Yineleyici (kendini uyarıcı) davranışlar:

 

 • Sıra dışı beden hareketleri sergilemek:

 

Çocuk; parmak ucunda yürümek, kendi ekseni etrafında dönmek,  durduğu yerde sallanmak, farklı bir beden duruşuna sahip olmak, farklı bir yürüyüş şekline sahip olmak gibi bedensel özellikler gösteriyor olabilir.

 

 • Sıra dışı el hareketleri sergilemek:

 

Çocuk; ellerini kanat çırpar gibi sallamak, parmaklarını oynatmak, ellerini farklı bir biçimde sabitlemek gibi el hareketleri yapıyor olabilir.


 

      4. Nesnelerle ilgili sıradışı ilgiler ve takıntılar:

 

 • Nesneleri sıradışı amaçlarla kullanmak: 

 

Çocuk, oyuncak bebeğin kollarını açma-kapama ya da oyuncak arabanın sileceğini indirip-kaldırmak gibi, bir nesnenin küçük bir bölümü ile ilgili davranışları tekrar tekrar yapıyor olabilir.

 

 • Nesnelerin duyusal özellikleriyle aşırı ilgilenmek:

 

Çocuk  eline aldığı nesneleri koklamak ya da gözlerinin önünde evirip çevirmek gibi davranışlar gösteriyor olabilir.


 

 • Hareket eden nesnelere aşırı ilgi göstermek:

 

Çocuk,  tekerlek ya da pervane gibi dönen nesnelere, akan suya ya da yanıp sönen ışık gibi hızlı hareket eden görüntüleri kitlenip kalıyor olabilir.


 

 • Nesne takıntılarını sahip olmak:

 

Çocuk, bazı sıradışı nesneleri sürekli gözünün önünde ya da elinde tutmak istiyor olabilir.