OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA KULLANILAN ALTERNATİF TERAPİ VE TEDAVİLER:-:SANAT TERAPİSİ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA KULLANILAN ALTERNATİF TERAPİ VE TEDAVİLER:-:SANAT TERAPİSİ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ALANINDA KULLANILAN ALTERNATİF TERAPİ VE TEDAVİLER 

 

SANAT TERAPİSİ

 

Sanat terapisi uygulayan kişiler bu tür çalışmaların düşünce ve duyguları ifade eden görsel unsurlar yaratabileceğini ve bu taleplerin şeklinin bireylerin sözel olarak ifade etmekte güçlük çekebilecekleri duygu ve düşünceleri ifade etmelerine yardımcı olabileceğini ifade etmektir. 

 

Sanat terapisi çalışmalarında kil, boya gibi çeşitli malzemeler kullanılabilir. Çizim yapma, boyama, parmak boyası gibi sanatsal nitelikli bazı etkinlikler otistik özellikler gösteren bazı bireyler tarafından yüksek düzeyde sevilen etkinlikler olabilir ve bu tür etkinlikler ödül olarak kullanılabilir.

 

Ancak,  sanatsal etkinliklerin buna benzer kullanımı ile terapötik etki yaratmak amacıyla kullanımı birbirinden ayırt edilmelidir. 

 

Sanat terapisinin etkililiğini gösteren bilimsel çalışmalar bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu uygulamaların bilimsel dayanaklı olmadığı söylenebilir.