OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUYLA İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUYLA İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUYLA İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

 

Genel olarak otizm spektrum bozukluğunun erkeklerdeki yaygınlığının kızlardan 4-5 kat fazla olduğu düşünülmektedir. Ancak, kızlarda tablonun genellikle daha ağır seyrettiği de gözlenmektedir. Dolayısıyla ileri derecede zihinsel yetersizliği olan otistik erkeklerin, ileri derecede zihinsel yetersizliği olan kızlardan yalnızca yaklaşık 2 kat fazla olduğu sanılmaktadır.

 

Otizm Spektrum bozukluğu tanılı bireylerin %40’dan farklı düzeylerde zeka geriliğine rastlanmaktadır. Ayrıca, zeka testlerinde belli alanlar diğer alanlara kıyasla çok daha geri çıkabilmektedir. Ancak yaygın olarak kullanılan zeka testleri otistik özellik gösteren  bireyler için pek uygun değildir. Ek olarak,  zihinsel yetersizliğin belirlenmesinde zeka testlerinin tek başına yeterli olmadığı, uyumsal becerilerinde değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 

Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin yaklaşık %40'ı sözel iletişim becerilerini kullanamamaktadır.

 

Otizm Spektrum bozukluğunda sahip bireylerde çeşitli davranış sorunlarına çok sık rastlanmaktadır. Bu sorunların en yaygınları ağlama,  bağırma,  kendine ya da başkalarına yönelik saldırganlık vb.  biçimlerde ortaya çıkan öfke nöbetleri ile belirli hareketleri ilişkisiz bağlamlarda tekrar tekrar yapmak şeklinde belirlenebilen kendini uyarıcı davranışlardır  

 

Örnek: Parmak uçlarında koşturma,  kanat çırpma,  tabak çevirme,  belirli sözleri tekrarlama…

 

Otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin %25 ila %40’nda  epilepsi bulunmaktadır.

 

Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların yaklaşık dörtte birinde çeşitli Mide-bağırsak sorunlarına rastlanmakta olup bu sorunların başında ishal gelmektedir.

 

Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yarıdan çoğunda çeşitli uyku sorunları görülmektedir. Bu sorunların belli başlıları uykuya dalmada gecikme ve sık uyku bölünmesi nedir.

 

Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin yaklaşık %10’da başka bir nörobiyolojik sorunun da bulunduğu belirlenmiştir. Öte yandan otizm spektrumunda yer alan bireylerin %40 ila %70'inde ek bir psikiyatrik bozukluk da bulunmaktadır. Eşlik eden psikiyatrik bozukluklar arasında en sık rastlanan kaygı bozukluğu, karşıt gelme bozukluğu ve dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğudur.