AİLE TİPLERİ

AİLE TİPLERİ

AİLE TİPLERİ

 

Tek kişilik hane halkı:

 

Bir hanede yalnızca tek kişinin yaşadığı hane halkıdır. Bu kişi, yaşlı bir birey, bir öğrenci ya da bir memur olabilir. 

 

Çekirdek aile:

 

Anne-baba ve/ve evlenmemiş çocuklar ile tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aile tipine çekirdek aile denir. Hanede tek  ebeveyn olması veya 6 aydan kısa süreli kalan kişi olması durumu çekirdek aile yapısını bozmaz.

  

Geniş aile:

 

Anne, baba ve/veya çocuklar ile büyükanne, büyükbaba, hala, amca vb. akrabalardan oluşan en az iki neslin bir arada yaşadığı kalabalık aile tipine denir. Çekirdek aileye hanede sürekli yaşayan (6 aydan uzun süreli) büyükanne/büyükbaba gibi bir akrabanın eklenmesi de geniş aile kapsamındadır.

 


 

Diğer hane halkı:

 

Aralarında akrabalık bağı bulunsa da aynı yerde kalan öğrenci, işçilerden oluşan hanedir. Öreği, iki kardeşin, kuzenin okumak ya da çalışmak amacıyla aynı hanede kaldıkları durumlar bu hane yapısına örnek oluşturmaktadır. 

 

Ataerkil geniş aile:

 

Aile başkanı ve karısıyla evli oğulları, gelinleri veya evli oğul ve diğer bekar çocukları, ya da tek bir evli oğul, gelin ve torunların birlikte oturmaları.

 

Geçici geniş aile:

 

Aile başkanının kendi ana babası bekar kardeşleri, karısının bu tür yakınları ya da her ikisinin diğer akrabalarının bulunması.

 

Parçalanmış aile:

 

Ölüm, boşanma, ayrı yaşama gibi nedenlerle karı ve kocadan birinin ya da her ikisinin bulunmadığı aile.

 

Tek ebeveynli aile:

 

Ailede çocuklarla birlikte sadece anne ya da babanın bulunması.