OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN OLASI NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN OLASI NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ  ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN OLASI NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

 

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

 

Fiziksel çevre ile ilgili özellikler olarak besinler, toksinler ve aşılar dikkati çekmektedir. Bu özelliklerin hiçbirinin  otizmle ilişkisi tam olarak gösterilebilmiş değildir.

 

Otistik özellik gösteren çocuklarda mide- bağırsak sorunlarına sık rastlanılmaktadır.  Bu soruları en önemli sorumlusu olarak da  buğday, yulaf, Çavdar vb.  tahıllarda bulunan gluten ve sütte  bulunan kasein  proteinleri görülmektedir.  Ancak, bu  proteinler ile otizm arasında  bilimsel araştırmalar tarafından desteklenen bir ilişki kurulabilmiş  değildir.

 

Çevresel toksinlerin otizme yol açıyor olabileceği görüşü de oldukça yaygındır. Ancak, bu konudaki alanyazın incelendiğinde, otistik özellik gösterme yatkınlığı olan çocukların  bazılarında toksinlerin  tetikleyici rol oynayabileceği yönünde bir varsayımdan öte bir göstergeye  rastlanmamaktadır. Dolayısıyla,  toksinlerle otizm arasında bir ilişkiden söz etmek bugün için olası değildir.