OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANI ÖLÇÜTLERİ SOSYAL ETKİLEŞİM

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANI ÖLÇÜTLERİ  SOSYAL ETKİLEŞİM

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANI ÖLÇÜTLERİ 

 

SOSYAL ETKİLEŞİM

 

 1. Sosyal etkileşim için gerekli sözel olmayan davranışlarda yetersizlik:

 

 • Sıradışı göz kaldı özellikleri göstermek:  

 

Çocuk hiç göz kontağı kurmuyor ya da çok kısa sürelerde kuruyor olabilir; Ayrıca, birden bire gözlerini karşısındakinin gözlerine dikmek ve kaçırmak gibi sıradışı göz kontağı özellikleri de gösterebilir.

 

 • Konuşurken jest ve mimik kullanma da yetersiz olmak:

 

Çocuk başkaları ile konuşurken çok az jest ve mimik kullanıyor olabilir ya da kullandığı jest ve mimikler konuşmasıyla uyumlu olmayabilir. 

 

 • Başkalarına yaklaşmada sıradışı özellikler göstermek:

 

Bireyler arasında, sosyal ortamların gerektirdiği bazı uzaklıklar vardır. Çocuk ne zaman ve nerede başkalarına ne kadar uzaklıkta duracağını  ayarlayamıyor olabilir; başkalarına Fazla yakın ya da fazla uzak durabilir.

 

 • Ses kullanımında sıradışı özelliklere sahip olmak:

 

Çocuk konuşurken alışılmadık ses kalitesi ve vurgu özellikleri gösteriyor olabilir; örneğin konuşurken yanlış sözcüklerde vurgu yapıyor olabilir.

 

 1. Yaşa uygun akran ilişkileri geliştirememek:

 

 • Arkadaşlık kurmakta zorlanmak: 

 

 Çocuk çok az sayıda arkadaş edinilir ya da hiç arkadaş edinemeyebilir.

 

 • Akranlarıyla etkileşimde bulunmamak:

 

Çocuk kendini yaşıtlarıyla etkileşimde bulunmada çok isteksiz ve beceriksiz davranıyor olabilir; ancak, kendisinden çok büyüklerle ya da çok küçüklerle etkileşiyor olabilir.

 

 • Yalnızca özel ilgilere dayalı ilişkiler geliştirmek:

 

Çocuk, belli kişilerle, yalnızca belli ilgilere dayalı olarak, örneğin, kendisinin favori konuları ile ilgili olarak etkileşim de bulunuyor olabilir.

 

 • Grup içinde etkileşimde bulunurken zorlanmak: 

 

Çocuk grupla yapılan etkinliklerde; örneğin, işbirliğine dayalı oyunlardan zorlanıyor olabilir.

 1. Başkalarıyla zevk, başarı ya da ilgi paylaşımında sınırlılık:

 

 • Yalnızlığı yeğlemek: 

 

Çocuk çoğu kişinin özellikle başkaları ile birlikte yapmayı yeğlediği etkinlikleri yalnız başına yapmayı yeğliyor olabilir.

 

 • Belli olay ya da durumlarda başkalarının dikkatini çekme çabası göstermemek:

 

Çocuk, şaşırtıcı bir durum karşısında başkalarına işaret etme ya da kendisi bir şey başardığında başkalarıyla paylaşma gibi özellikleri göstermiyor olabilir.

 

 • Sözel övgü karşısında tepki vermemek: 

 

Çocuk başkalarının kendisine yönelttiği söze övgüler ya da onaylamalar karşısına umursamaz davranıyor ya da  hiç tepki vermiyor olabilir.

 

 1. Sosyal-duygusal davranışlarda sınırlılık:

 

 • Başkalarının ilgisi karşısında tepkisiz kalmak:

 

Çocuk, kendisine seslenildiğinde ya da kendisi ile etkileşmek istendiğinde duymuyormuş ya da fark etmiyormuş gibi davranıyor olabilir.

 

 • Başkalarının varlığına ya da yaptıklarına karşı ilgisiz olmak:

 

Çocuk, ortamda bulunan kişilerin farkında değilmiş gibi davranıyor ya da başka çocukların çok ilgisini çeken bazı olaylar karşısında ilgisiz kalıyor, hoşnutluk yada  hoşnutsuzluk göstermiyor olabilir.

 

 • Başkalarının duygularını anlamada yetersizlik göstermek:

 

Çocuk, karşısında sevinen, üzülen, sinirlenen, vb.  biri olduğunda, duyarsız davranıyor; duygu paylaşımında bulunmuyor olabilir.