OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN OLASI NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ AİLESEL ÖZELLİKLER

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN OLASI NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ AİLESEL ÖZELLİKLER

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN OLASI NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

 

AİLESEL ÖZELLİKLER

 

 Ailenin sosyo-ekonomik  özellikleri, aile üyelerinin kişilik özellikleri ve ailenin çocuk yetiştirme özellikleri;  olası ailesel nedenler olarak ilk akla gelen özelliklerdir. Ancak,  yapılan araştırmalar, otizm spektrum bozukluğunun ailenin çocuk yetiştirme özellikleri ile sosyo-ekonomik düzeyi ile ilişkisi olmadığını göstermiştir.

Ebeveyn yaşı ile ilişkili ilk araştırmalar,  ileri baba yaşının otizmli çocuk sahibi  olma riskini arttırdığına ilişkin bulgularla sonuçlanmıştır. öte yandan, ileri anne yaşı ile ilgili bulgular değişkenlik göstermiştir. Son 20 yılda anne yaşının otizmle ilişkisine yönelik  yürütülen araştırmaları  kapsayan bir meta-analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya, güvenilir bir meta-analizi için gerekli koşulları sağlayan 16 araştırmada yer alan 25,687  otizmli, 8,6 milyon otizmli olmayan vaka dahil edilmiştir. Bu çalışmada, daha önceki çalışmalarda risk faktörü olarak belirlenmiş olan  ileri baba yaşı kontrol edilmiştir. Meta-analizi  bulguları, 35 yaş üstü bir annenin çocuğunun otizmli olma riskinin, yaklaşık %30 daha fazla olduğunu göstermiştir. Bu bulgular, son yıllarda otizmin görülme sıklığının artmasına yol açan etmenlerden birinin de  ileri yaşlarda çocuk sahibi olan  ebeveyn oranlarındaki artış olabileceği  şeklinde yorumlanmıştır. 

Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin %35'inin ailesinde alkol ve madde bağımlılığı, depresyon, kaygı bozukluğu ve şizofreni gibi psikiyatrik sorunlar bulunduğuda görülmektedir.