OYUNUN ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANILMASI

OYUNUN ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANILMASI

OYUNUN ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANILMASI

 

Öğrenci için işlevsel ve genellenebilen amaçlar oyunun içine gömülerek öğretilir. Oyun etkinlikleri, öğrenci bağlamla ilişkili seçim yapma, iletişim girişiminde bulunma gibi pek çok farklı beceriyi edinmesi, sürdürmesi ve genellemesi için öğretimsel fırsatlar sunmasının yanı sıra, pek çok beceri içinde pekiştireç özelliği taşır. Farklı ortamlarda kullanılabilen oyun etkinlikleri, öğrencilerin sosyalleşmesini, farklı becerileri ve kavramları öğrenmesini sağlar. 

 

Oyun etkinliklerinin özellikle de hayali oyunların sosyal etkileşimi arttırmada iyi bir araç olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle planlanmış oyun etkinliklerini programına alan öğretmenler hayali oyunlara gün içerisinde sıkça yer vermelidirler. Ayrıca oyun öğretimi, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme becerilerinin gelişimine de katkı sağlamaktadır.

 

Bu anlamda öğrenciye nitelikli oyun ortamları sağlanır ve bu ortamlarda öğrenciye uygun yönlendirmeler yapılırsa en etkili öğrenme ortamları da sağlanmış olacaktır. Bu nedenle, özellikle okul öncesi dönemde öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini bu doğrultuda desteklemek ve en üst düzeye çıkarmaya çalışmak bir öğretmenin temel görevleri arasında yer almalıdır. Bu bağlamda öğretmenin sınıf ortamında yapması gereken sorumluluklar ise çeşitli ve nitelikli oyun türlerine sınıf ortamında yer vermek, bu oyun türleri için gerekli oyun malzemesini ve oyun olanaklarını sağlamak, bilinçli bir şekilde öğrencilerin oyun davranışlarının izleyerek değerlendirmek ve uygun zamanda oyna katılarak, öğretim denemelerini oyun içerisinde sunmak olarak sıralanabilir.

 

Ancak öğretmenin günlük programın ana çatısını oluşturan oyun etkinliklerinin daha planlı ve sistemli sunabilmesi için öğrencinin farklı gelişim alanlarını destekleyen oyun türleri ve bu oyun türlerinin gerektirdiği araçların neler olabileceğini bilmesi önemlidir. 

 

OYUN TÜRLERİ

 

Oyun kendi içerisinde, araştırıcı ve manipülatif, yapı-inşa oyunu, hayali ve kurallı oyunlar olmak üzere 4 türü vardır. Her bir oyun türünün, kullanılan oyun malzemeleri ve davranış biçimleri temel alınarak kendi içerisinde çeşitlerini görülmektedir