İNSANCI  KURAM

İNSANCI  KURAM

İNSANCI  KURAM

 

Carl Rogers ve Abraham Maslow tarafından geliştirilen bu kuram, bir bütün olarak insanı merkeze alan bi kuramdır. Bireyi diğerlerinden farklı kılar ve ona özgü olan duyguları, algıları, inançları ve amaçları ile ilgilenir. İnsancıl kurama göre insan doğuştan iyidir, olumlu bir potansiyele sahiptir ve yaşam boyu kendini geliştirme amacına yönelik etkinlikte bulunur.  Kuramın amacı, bireyin dikkatini öğrenmek gereklerine vermesini zorlaştıran ya da kolaylaştıran faktörleri belirlemektir.

 

Maslow sağlıklı bi kişilik gelişimi için gerekli olan;

 

  1. Fizyolojik gereksinimler
  2. Güvenlik gereksinimi
  3. Ait olma ve sevgi gereksinimi
  4. Kendine güven ve başarı gereksinimi
  5. Kendini gerçekleştirme gereksinimi

 

Nin oluşturduğu bir hiyerarşiden söz eder.