PEKİŞTİRME

PEKİŞTİRME

PEKİŞTİRME

 

Bir davranışın izleyen ve o davranışın ileride sergilenme olasılığını arttıran duruma pekiştirme denir. Olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirme olmak üzere iki türü vardır. 

 

Olumlu pekiştirme uygulamasına bir davranış izleyen durum da ortama bir uyaran eklenmesiyle o davranışın ileride gerçekleşme olasılığı artar. 

 

Olumsuz pekiştirme uygulamasında ise, davranışın ilerde gerçekleşme olasılığının artması davranışı izleyen durumda ortamda bulunan itici uyarının çekilmesi sonucu gerçekleşir. 

 

Pekiştirme yeni davranışlar öğretirken ya da var olan davranışları arttırmaya çalışırken yalnız başına kullanılabileceği gibi diğer uygulamalarla birlikte de kullanılır.