SOSYAL BİLİŞSEL KURAM

SOSYAL BİLİŞSEL KURAM

SOSYAL BİLİŞSEL KURAM

 

Öğrenmenin, deneyimlerin yanı sıra, davranışların ve bu davranışların  sonuçlarının gözlenmesi sonucu oluştuğu savunulmaktadır. İnsanların diğer insanları gözleyerek  öğrenebileceğine  İlişkin ilk açıklamalar Plato ve Aristo’ya kadar gitmektedir. Onlara göre eğitim,  öğrencilerin gözlemesini  ve model almasını sağlamak üzere en iyi modelleri seçerek öğrencilere sunmaktır.

Sosyal Bilişsel Kuram Albert Bandura(1925-…) (Albert bandura)

Bireylerin diğer bireylerin davranışlarını ve onların davranışlarının sonuçlarını gözleyerek öğrendikleri, öğrenmenin davranış değişikliği ile sonuçlanabilecek gibi Herhangi bir davranış değişikliği ile sonuçlanmayabileceği, bilişsel ve davranışsal Kur'an arasında bir köprü olarak düşünülmesi gerektiği varsayımlarına dayanır. Kuram,  kazanılan davranışın kalıcılığı ve genellenebilirliği ile ilgilidir.