RUBELLA

RUBELLA

RUBELLA

 

Alman kızamıkçığı döküntüler ile birlikte görülen ateşli bir viral enfeksiyondur. 

Genelde çocukluk çağında geçirilen rubella yaklaşık 3 gün kadar sürer ve çoğu zaman kızamıktan çok daha hafif seyreder. 

Hastalık geçirildikten sonra kişilik kalıcı bir hasar bırakmaz. 

Enfeksiyonu geçiren kişi bağışıklık kazanır ve bir daha rubella yakalanmaz.

 

Anneleri hamileliğin ilk 3 ayında rubella geçiren bebeklerin yaklaşık dörtte biri bir ya da birden fazla sayıda doğumsal kusur ile dünyaya gelmektedirler. Bu durum konjenital (doğumsal) rubella sendromu olarak adlandırılır. En sık karşılaşılan doğum defektleri arasında görme kaybı ve tam körlükle sonuçlanabilen göz problemleri, işitme kaybı, kalp anomalileri, zeka geriliği ve seraplalpalsi sayılabilir. 

 

Konjenital rubella sendromu olan çocukların önemli bir kısmı ileriki yaşamlarında yürüme ve öğrenme güçlüğü yaşamaktadırlar.

 

Öte yandan gebelikte geçirilen rubella sıklıkla düşük ve ölü doğumlara neden olmaktadır.