Yalan Söyleyenleri Anlayabilecek Bir Yöntem Piyasaya Sürüldü

Yalan Söyleyenleri Anlayabilecek Bir Yöntem Piyasaya Sürüldü

Yalan Söyleyenleri Anlayabilecek Bir Yöntem Piyasaya Sürüldü

Portsmouth Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yapılan yeni bir araştırma, insanların yalan söyleyip söylemediğini belirlemenin yeni bir yolunu ortaya çıkardı. Önemi ile karşılaştırıldığında, bu yöntemin uygulanması çok basittir.

Günümüzde bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak için kullanılan en popüler yöntemler, kişinin kalp atış hızını ölçmeye veya yüz ifadelerini incelemeye dayanır. Ancak bilim adamları son zamanlarda bu yöntemlere bir yenisini eklemeyi başardılar. Yeni yöntem, insanların bir görüşme sırasında çok görevli olmalarını gerektiriyor.

Yeni Portsmouth Üniversitesi araştırması, bir röportajda yalan söylemenin gerçeği söylemekten daha fazla bilişsel enerji tükettiği bilgisini kullanıyor. Bu bilgilere dayanarak, bilim adamları, kişiye röportajda ikincil bir görev vermenin, kişinin yalan söyleyip söylemediğini etkili bir şekilde ortaya çıkarabileceğini gösterdi. Çünkü zaten yalan söyleyerek daha fazla enerji harcayan beyin, ikinci göreve odaklanmakta güçlük çekiyor.

Görüşmelerde 2. Görev Verildiğinde Yalanlar Daha Anlaşılır Oluyor

İlgili çalışmada deneklere verilen ikinci görev, onlardan tekrar 7 numaralı bir plakayı hatırlamalarını istemekti. Ancak bu bilginin yalancının yalanlarını çürütmek için son derece önemli olduğunu, insan beyninin hafıza sürecinde daha fazla enerji harcayacağını vurgulamak önemlidir.

Araştırmaya katılan 164 katılımcıdan ilk olarak haberlerde çeşitli sosyal konuları desteklemeleri veya karşı çıkmaları istendi. Katılımcılar daha sonra rastgele "doğru" veya "yalan" koşuluna atandılar ve en güçlü hissettikleri üç konu hakkında röportaj yaptılar. Mülakatlarda doğru cevap verenlerden gerçek fikirlerini belirtmeleri, yalancıları tanıyanlardan ise doğal olarak yalan söylemeleri istendi.

Yalancıların Hikayeleri

Ancak bu çalışmada, bir gruba yedi haneli bir araç plakası da verilmiş ve bunu görüşmeciye tekrarlamaları istenmiştir. Katılımcılara ayrıca görüşmeye hazırlanma fırsatı verilir ve bir çekiliş ödülü ile mümkün olduğunca ikna edici görünmeleri teşvik edilir. Röportajlar, yalancıların hikâyelerinin, özellikle plakaları hatırlamak gibi ikincil görevler söz konusu olduğunda, doğru söyleyenler kadar inandırıcı ve net olmadığını ortaya koydu. Bu yöntem son günlerde oldukça popüler bir yöntem çeşidi olarak ön plana çıkıyor. Yöntemin başarısı ve kalitesi günümüzde yadsınamayacak derecede fazladır. Dolayısıyla her geçen gün popülerliği artıyor.