1950-60 nedenlere ilişkin ilk açıklamalar

 1950-60 nedenlere ilişkin ilk açıklamalar

 1950-60 nedenlere ilişkin ilk açıklamalar

Otizmle ilgili ilk makale yayınlayan Kanner, kendi hastası olan çocukların anneleri ile ilgili gözlemlerinden yola çıkarak, otizmin soğuk, ilgisiz ve entellektüel annelerden kaynaklanıyor olabileceği yönünde bir görüş sürmüştür. 

Hatta, böyle anneleri betimlemek için ‘buzdolabı anne’ kavramını ortaya atmıştır. 1940'larda psikoloji ve psikiyatri alanında hakim olan yaklaşımın psikianaliz  yaklaşmı olduğu dikkate alındığında, böyle bir açıklama yadırganmamalıdır. Ayrıca, o dönemde bir üniversite hastahanesine çocuklarındaki davranış farklılıklarıyla ilgili başvuran annelerin çoğunun entellektüel ya da üst sosyo-ekonomik  düzeyden olmaları doğaldır.    

Kannerin otistik çocuk annelerine ilişkin yalnızca bir gözlem olarak dile getirdiği özellikler, viyanalı bir psikiyatist olan olanda ABD'de yaşayan Bruno Bettelheim tarafından daha da ileri götürülmüştür. Bettelheim, otistik özelliklerinin tümüyle ‘patolojik’ annelerden kaynaklandığını öne sürmüştür. Bu görüşler ne yazık ki, o dönemde büyük yankı uyandırmış ve pek çok annenin çocuklarının sorunundan kendilerini sorumlu tutmaları ve suçluluk duymalarına yol açmıştır. 1960'lara gelindiğinde bu iddiaların tümüyle asılsız olduğu anlaşılmıştır