1960-80 KURUMSALLAŞMA 

1960-80 KURUMSALLAŞMA 

1960-80 KURUMSALLAŞMA 

 

1960'lı yıllar otizm alanında ailelerin örgütlenmeye başladıkları yıllardır ve bu örgütlenme çabaları ilk olarak ABD'de ortaya çıkmıştır. Ailelerin örgütlenme çabalarının ardındaki en önemli itici güçlerden biri, hiç kuşkusuz, ailelerin, otizmin annelerden kaynaklandığı yönündeki savlardan duydukları rahatsızlık olmuştur. Bu örgütlenmenin önderi, kendisi de otistik özellikler gösteren bir erkek çocuğa sahip bir baba olan Bernard Rimland’dır. Rimland’ın öncülüğünde başlayan örgütlenme, 1965 yılında Amerika Otizm Cemiyeti'nin kurulması ile sonuçlanmıştır.

 

Otizm  kategorisini nörolojik kökenli olabileceğine ilişkin ilk çalışma 1964 yılında yine Rimland tarafından yayımlanmıştır. Rimlad’ın  bu çalışması bu konuda daha sonraki yıllarda yürütülen pek çok çalışmaya esin kaynağı olmuştur.

 

Otistik çocuklara yönelik ilk kapsamlı eğitim programları 1960'ların sonuna doğru görülmeye başlamıştır.

James Gandolfini: Ole Ivar Lovaas

Ivar Lovaas’ın uygulamalı davranış analizine dayalı yürüttüğü eğitim çalışmalarının ilk ünlü olan makale 1969 yılında yayımlanmıştır. Bu çalışmada araştırmacılar, kendine zarar verici davranışları nedeniyle yaşamlarını yatağa bağlanmış olarak ya da diğer kısıtlayıcı koşullarda geçirmek zorunda olan ve uygulanan hiçbir Terapiye yanıt vermeyen ileri derecede zihin özürlü ve otistik bireyler de çeşitli uygulamalı davranış analizi tekniklerini etkilerini incelemişlerdir. 

 

Araştırma sonucunda, şaşırtıcı derecede olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan ceza uygulamaları günümüzde etik bulunmamakla birlikte ceza olmaksızın yürütülen benzer uygulamaların da davranış sorunları üzerinde etkili olduğu pek çok araştırma sonucu gösterilmiştir.