İPUÇLARININ ETKİLİ KULLANIMI

İPUÇLARININ ETKİLİ KULLANIMI

İPUÇLARININ ETKİLİ KULLANIMI

 

  • En ılımlı ancak en etkili  ipucu seçilmelidir 
  • Gerekli olduğunda ipucu türleri birleştirilmelidir 
  • Davranışlarla doğrudan ilgili ve en doğal ipucu türü seçilmelidir 
  • İpucu yalnızca öğrenci dikkatini yönelttiğinde sunulmalıdır 
  • İpucu öğrenciyi destekleyici ve yol gösterici bir biçimde sunulmalıdır 
  • İpuçları mümkün olduğu kadar çabuk silikleştirilmelidir 
  • İpuçlarının plansız sunulmasından kaçınılmalıdır 
  • Hedef davranışın bağımsız olup olmadığını değerlendirmek için ipucunun sunulmadığı yoklama oturumları düzenlenmelidir