1980-2000 TANILAMA VE TIBBI BAKIŞ

1980-2000 TANILAMA VE TIBBI BAKIŞ

1980-2000 TANILAMA VE TIBBI BAKIŞ

 

1980'de yayımlanan kılavuzda, otizm kategorisi 'yaygın gelişimsel bozukluk' şemsiyesi altında ayrı bir psikiyatrik tanı kategorisi olarak yer almış ve 'bebeklik otizmi' olarak adlandırılmıştır. Yaygınlık bu gelişimsel bozukluğu çocuğun Yaşamının tüm alanlarını etkilediğini belirtmektedir. 1981 yılında Lorna Wing otizmin bir Spektrum bozukluğu olabileceğinden ve asperger sendromununda bu spektrumda yer alan bir alt katagori özelliği gösterdiğinden söz eden bir makale yayımlamıştır.  Wing geniş otizm spektrumunun özellikle olarak sosyal etkileşimden iletişimden ve hayal gücünden söz etmiştir. 1987 yılında 'bebeklik otizmi' terimi yerini  'otistik bozukluk' terimine bırakmıştır.