AİLE KAVRAMI

AİLE KAVRAMI

AİLE KAVRAMI

 

Aile kavramının tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkışına ilişkin kesin bir kanıt olmamasına karşın, çok eskilere giden bir yapı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu denli eski bir yapının tanımlanması ise içinde bulunduğu çağa göre değişiklik göstermiştir. Örneğin, önceleri geleneksel aile yapısı anne, baba ile iki ya da daha fazla çocuktan oluşan bir yapıyken; günümüzde çevresi ile birlikte ele alınan bir yapı özelliğini göstermektedir. Geçmişten günümüze olan değişim dikkate alındığında, aile kavramının oluşumunda da o dönemin kültürel ve ekonomik yapısı belirleyici olmuştur.

 

Kısaca en küçük toplumsal birim olarak tanımlanan aile, bireylerin içinde doğup yetiştikleri ya da yaşamının büyük bir bölümünü geçirdikleri bir sosyal gruptur. 

 

Son olarak Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuç raporunda aile, ‘’evlilik kan bağı ve yasal yollarla birbirine bağlı, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bir arada yaşayan insanlar topluluğu’’ olarak tanımlanır.

 

Ancak günümüzde çocuğun biyolojik anne babası her zaman çocuğunu ebeveyni ya da ailesi olmayabilmektedir. Dünyada yapılan aile araştırmalarında aile ya da evin yanı sıra birincil ya da öncelikli bakım sağlayıcılar terimlerinin de kullanıldığı görülmektedir. Bu çeşitlilik içerisinde aile, çocuğun yakınları olabildiği gibi, boşanmaya da yeniden evlenme durumunda akrabalık ilişkileri farklılaşmış bireyler olarak da algılanabilmektedirler.