AİLENİN İŞLEVLERİ

AİLENİN İŞLEVLERİ

AİLENİN İŞLEVLERİ

 

Aile kurumunun en önemli özelliği, aile işlevlerini düzenli olarak yerine getirmesidir. Bütün toplumlarda ailenin 4 temel fonksiyonu vardır:Cinsellik, üreme, ekonomi ve eğitim.

 

Cinsellik ve üreme toplumsal yaşam için gereklidir; çünkü bunlar olmadan topluma yeni üyeler kazandırılamaz.

Ekonomik işlev olmadan da yaşam ortadan kalkar.

Toplumsallaşma olmadan kültür olmaz. Eğitim yolu ile kültürleme ailenin en önemli işlevleri arasındadır.


 

Aile işlevlerinin yerine getirilmesi anne-babalık görevleri ile doğrudan bağlantılı bir kavram olduğundan anne-babalık becerileri üzerinde de durulması yerinde olacaktır. Anne babalar ve çocuğun bakımından öncelikli olarak sorumlu olan kişilerin aşağıda maddelerde belirtilen anne babalık becerilerini yerine getirmelerinin beklendiği belirtilmektedir…

 

  • Çocuğu sevmek ve ona değer vermek 
  • Çocuğun işaret ve ipuçlarına tepkide bulunmak 
  • Çocuğu olduğu gibi kabul etmek; ancak başarılı olması için çaba göstermesini sağlamak
  • Çocuğu güçlü değerlerle donatmak 
  • Olumlu ve yapıcı bir disiplin uygulamak 
  • Gelenek ve göreneklerini yaşamasını sağlamak 
  • Çocuğun eğitimine katılmak 
  • Çocuğun yanında olmak