AİLEDE İLK FARKINA VARIŞ

AİLEDE İLK FARKINA VARIŞ

AİLEDE İLK FARKINA VARIŞ

 

Ailenin özel gereksinimli bir çocuğa sahip olması ile birlikte ailenin bu gelişim aşamalarında ki kaygıları ve ilgileri farklılaşmaktadır. Farklı gelişim aşamalarında ailenin özel gereksinimli çocukları hakkında yaşadıkları kaygının kaynaklarını izleyen biçimde  listelenmiştir…


 

Erken çocukluk döneminde aile, doğru tanının konulması, arkadaşların ve ailenin özel gereksinimli çocuklarının durumundan haberdar edilmesi, özel gereksinimli çocukların bir hizmete yerleştirilmesi ve uzmanlar ile ilişkilerinin geliştirilmesi konuları ile ilgilenmektedir. 

 

Okul çağında aile, yeni hizmetlerin farkına varılması, yasal hak ve sorumluluklarını öğrenilmesi, çocuğun hangi okul hizmetinden yararlanacağını netleştirilmesi ve akademik etkinlikler dışındaki etkinliklerinin planlanması konuları ile uğraşmaktadırlar.

 

Çocuğun ergenlik döneminde ise yetersizliğin uzun süreli doğası, uzun süreli bağlılığın etkilerinin farkına varılması, çocuğun cinsiyeti ve cinsellik ile ailenin yüzleşmesi, ergen akranları tarafından çocuklarının yalıtılması ve reddedilmesi, çocuğun yaşına uygun etkinliklerin bulunması, meslek çıktıları için planlamanın yapılması ve sonraki eğitim süreçlerinin tanımlanması konuları ortaya çıkmakta ve aile bu konular ile ilgilenmektedir.

 

Yetişkinlik döneminde ise aile, çocuklarının yetişkin olarak yetişkin yaşam düzenini tanımlanması, aileden uzak sosyalleşme etkinliklerinin sağlanması ve ebeveynlerin ölümü ve çocuklarının korunması ile ilgili konular ile ilgili sorunların çözümü ile uğraşmaktadır