ÖĞRENME KURAMLARI

ÖĞRENME KURAMLARI

ÖĞRENME KURAMLARI

 

Öğrenme kuramları, öğrenmenin hangi koşullar altında oluşacağını ya da oluşmayacağını açıklamaktır. Öğrenme kuramları, birçok kapsamlı araştırma sonucuna dayalı olarak insanların ya da hayvanların nasıl öğrendiğini açıklamak ve karmaşık bir süreç olarak öğrenmeyi anlamak üzere oluşturulmuş, çeşitli genellemeleri ve ilkeleri içeren model ya da sistemlerdir. Bu nedenle, öğretim amaçlarının belirlenmesi, içeriğin düzenlenmesi, öğretimin yapılması ve değerlendirmenin gerçekleştirilmesi bu kuramlar temel alınarak gerçekleştirilir.

 

Öğretmenlere sağladığı yararları şöyle sıralayabiliriz:

 

  • Öğrenme kuramların da öğrenmeye ilişkin bilimsel bilgiler düzenli biçimde bulunulabilir.
  • Öğrenme kuramlarının sunduğu bilgilere dayanılarak öğrenme süreci daha iyi tanınabilir.
  • Öğrenme kuramlarının önermelerden çıkarsamalar yapılarak kişiye özgü uygulanabilecek bireysel farklılıkları görecek öğretme kuramları geliştirilebilir.