AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM

AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM

AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM

 

Uygulamalı davranış analizine dayalı öğretim uygulamalarından biri olan ayrık denemelerle öğretim uygulamasında beceriler alt basamaklarına ayrılır ve her bir basamak üst üste tekrar eden denemelerle öğretilir. Bu öğretimin uygulamasında denemeler davranışın öncülü, davranış ve davranışın sonucunda oluşur. 

Ancak günümüzde ayrık denemelerle öğretim genellikle yanlışsız öğretim formatında yürütülmektedir. 

 

Yanlışsız öğretim, ayrık denemelerle öğretimin öncül, davranış ve davranışın sonucunda oluşan temel uygulama biçimine ek olarak davranış in öncülün yanı sıra ipuçları sunmayı ve sunulan ipuçlarını sistematik biçimde silikleştirmeyi içermektedir.

 

Dolayısıyla, yanlışsız öğretim formatı ile gerçekleştirilen ayrık denemelerle öğretimin 5 ana unsur bulunmaktadır. 

  1. Öncül sunma 
  2. İpucu sunma 
  3. Öğrenci tepkisi 
  4. Davranış sonrası uyaranların sunumu 
  5. Denemeler arası süre