DAVRANIŞIN ORANININ BELİRLENMESİ 

DAVRANIŞIN ORANININ BELİRLENMESİ 

DAVRANIŞIN ORANININ BELİRLENMESİ 

 

Davranışın oranı davranışın belli bir gözlem aralığındaki sayısının gözlem süresine, bir başka deyişlei davranışın sayısının davranışın sergilendiği süreye bölünmesi ile elde edilen değerdir.

 

Örneğin, Kerem 3 saatlik grup çalışması sırasında 12 kez yanındaki akranla vuruyorsa, kerem'in davranışının oranı 12 / 3 = 4 tür. Bir başka deyişle Kerem bir saatte 4 kez akranına vurmaktadır.

 

Davranış oranı gözlem sürelerinin eşit olmadığı durumlarda kullanılır. Kerem'in davranışı 1. gün bir saatlik, 2. gün bir buçuk saatlik, 3.ç gün 3 saatlik grup etkinliğinde gözlemleniyorsa davranışın sıklığını belirlemek yerine oranını belirlemek daha doğru bilgi verecektir.