Güneş 12 Ayda 1 Nasıl Sonsuzluk İşareti Çiziyor?

Güneş 12 Ayda 1 Nasıl Sonsuzluk İşareti Çiziyor?

Güneş 12 Ayda 1 Nasıl Sonsuzluk İşareti Çiziyor?

Dünya, diğer gezegenler gibi, güneşi uzun süre yörüngede tutar. Yıl boyunca bu yörüngenin şekli ve Dünya'nın konumu nedeniyle güneşin gökyüzündeki konumu aynı kalmaz, belirli bir yol çizer. Gelin bu sonsuzluk sembolüne benzer yola ve nasıl oluştuğuna daha yakından bakalım.

Güneşin gün içinde doğudan doğduğunu, sonra batıya doğru hareket ettiğini ve öğle saatlerinde en yüksek noktasına ulaştığını biliyoruz. Konuyu bununla bitirdiğimizde, doğal olarak güneşin yıl boyunca sabit bir şekilde hareket ettiği hissi var.

Ama aslında, sorun insanların hayal ettiğinden çok farklıdır. Aslında, güneş bir yılda sekiz (8) takımyıldızdan geçer. Yıl sonunda resmi tamamlarken karşılaşılan karakterlere patika adı verilir. Çoğu insanın farkında olmadığı bu durumu görmek için daha geniş düşünmemiz gerekiyor, buna iki faktör de dahil.

Yer Kürenin Güneş Etrafındaki İzlediği Çizgi

Dünya, yılın belirli zamanlarında güneşe biraz daha hızlı yaklaşırken, diğer zamanlarda daha yavaş hareket eder. Bunun nedeni, güneşin etrafında dairesel bir yörüngeden ziyade bir elips izlemesidir. Karalamanın genişliği bu hareketin sonucudur. Dünya hızlandıkça, daha büyük bir parçanın ortaya çıktığını görüyoruz.

Eksen Eğikliği Faktörü

Bunun ne olduğunu kısaca açıklayalım. Dünya güneşin etrafında döndüğünde hem dönme ekseni hem de dönme ekseni vardır. Bu ikisi arasındaki açıya eksensel eğim denir. Dünyamızın eksen eğikliği yaklaşık 23,5 derece olduğu için, gibi dikey olmaktan ziyade kendi etrafında hafif kavisli bir şekilde dönmektedir.

Bu eksen eğikliği nedeniyle mevsimler değişir, günler kısalır ve güneşin gökyüzünde ulaşabileceği konum zamanla değişir. Hepimiz 21 Haziran ve 21 Aralık'ı duyduk. Sırasıyla kuzey ve güney yarım kürede en uzun günlerin başladığı bu günlerde, güneş ulaşabileceği en yüksek noktaya ulaşır ve zıt yönlerde hareket eder.

Mars’ta Durum Nasıl?

Anemma yörüngenin şekline ve eksenel eğime bağlıdır. Yani ikisinin farklı kombinasyonları olan gezegenlerde dünyadan gördüğümüz sekiz şekil farklı izler oluşturur. Mars’ta ve diğer gezegenlerde sonsuzluk işareti belli periyotlar aralığında oluşuyor.