özel eğitim

TOKSOPLAZMA

TOKSOPLAZMA

TOKSOPLAZMA   Çiğ ya da az pişmiş yemeklerden ya da kedi besleyenler de bakımı esnasında kedinin dışkısından insana bulaşan toksoplazma, gebelik…

 CRİ-DU CHAT SENDROMU

CRİ-DU CHAT SENDROMU

CRİ-DU CHAT SENDROMU   Ülkemizde kedi miyavlaması sendromu olarak bilinir. Kromozom bozukluğudur. Emmede ve yutkunmada zorluklar, mide rahatsızlıkları,…

PATAU SENDROMU (TRİZOMİ 13)

PATAU SENDROMU (TRİZOMİ 13)

PATAU SENDROMU (TRİZOMİ 13)   Trizomi 13, fazladan 13. kromozom varlığından kaynaklanır. Trizomi 13 sendromu ile doğan bebekler sağlık uzmanlarının…

LOWE (OKULOSEREBRORENAL) SENDROMU

LOWE (OKULOSEREBRORENAL) SENDROMU

LOWE (OKULOSEREBRORENAL) SENDROMU Doğuştan katarakt, glokom, nistagmus gibi oküler defektleri, hipotoni, mental retardasyon, arefleksi gibi sinir…

BATTEN-VOGT MAYOU HASTALIĞI

BATTEN-VOGT MAYOU HASTALIĞI

BATTEN-VOGT MAYOU HASTALIĞI   Bu hastalıkta görülen tıbbi sorunlar, gözün ağ tabakasında meydana gelen hasar, merkezi görme…

KEDİ GÖZÜ SENDROMU (TRİSOMİ 22)

KEDİ GÖZÜ SENDROMU (TRİSOMİ 22)

KEDİ GÖZÜ SENDROMU (TRİSOMİ 22)   Bu yetersizlikte genellikle bilişsel yetersizlik, gelişim geriliği ve diğer fiziksel anomaliler görülür. …

EDWARD’S SENDROMU (TRİSOMİ 18)

EDWARD’S SENDROMU (TRİSOMİ 18)

EDWARD’S SENDROMU (TRİSOMİ 18)   Kromozom anomalisidir. Bu sendromda görülen tıbbi sorunlar; düşük doğum ağırlığı, kas…

MARFAN’S SENDROMU

MARFAN’S SENDROMU

MARFAN’S SENDROMU     Marfan sendromu dominant geçişli bir hastalık olup 15. kromozomun üzerinde bulunan genin mutasyonu…

AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ

AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ

AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ   Ağır ve çoklu yetersizliğin doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası çok farklı…

AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ   Bu çocukların özelliklerinden bahsetmek çok da kolay…

KURALLI OYUNLAR 

KURALLI OYUNLAR 

KURALLI OYUNLAR    Toplumun kültürü içinde bir kuşaktan diğerine aktarılmış geleneksel oyunları, organize oyunları, dama,…

HAYALİ OYUNLAR

HAYALİ OYUNLAR

HAYALİ OYUNLAR   Hayali oyun, öğrencinin çevresindeki kişilerin yaptıklarını taklit etme olgunluğuna ettiklerinden meydana gelen bir…