otizm spektrum bozukluğunun tarihçesi

otizm spektrum bozukluğunun tarihçesi

Otizm Spektrum bozukluğunun tarihçesi 

 

Otizmi çağrıştıran davranış özellikleri ile ilgili ilk yazılı kaynaklar 18.yüzyıla kadar uzanmaktadır. ‘Otizm’teriminin  ise ilk kez İsviçre'li psikiyatr Eugen Bleuler tarafından 1910’larda kullanıldığı sanılmaktadır. ‘Otizm’ ve ‘otistik’ terimleri, Yunanca’da benlik öz, kendin gibi anlamlara gelen ‘otos’ sözcüğünden türetilmiştir. Bleuler bu terimi, dış dünyadan kendisini tümüyle soyutlamış olan bir birey için kullanmıştır.