Şempanzenlerin Kullanmış Olduğu Dil Keşfedildi

Şempanzenlerin Kullanmış Olduğu Dil Keşfedildi

Şempanzenlerin Kullanmış Olduğu Dil Keşfedildi

Şempanzelerin konuşurken kullanmış oldukları gizli değil keşfedildi, işte araştırma sonuçlarına göre şempanzelerin kullanmış oldukları dil: Yapılan araştırmalara göre genetik olarak insan yapısına en yakın olan canlı olarak bilinen maymunlar ve şempanzelerdir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre 5000 farklı ses kaydı üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Sürünün bireyler arasında kendilerine özel ses grupları ve dil özellikleri keşfedilmiştir. İletişim kurma ve anlaşma oldukça önemli bir konudur. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli unsur düşünme ve düşündüğümüz dile getirme özelliğimizdir.

Hatta bu satırları okurken dahi görülebildiği gibi anlam ve sesler yükleyerek bazı bilgileri anlıyoruz.  Şempanzeler de diğer hayvan türleri gibi aralarında iletişim kurarak farklı bir şekilde geliştirmiş oldukları dillerle aralarında iletişim kurabiliyorlar. İnsanlar ve şempanzeler arasında bulunan genetik yakınlık sayesinde iletişim yollarının ürkütücü ve aynı zamanda Hayret verici  bir biçimde benzer olduğunu gözler önüne seriliyor. 

 Şempazenler Nasıl Cümle Kurabiliyor?

Şempanzeler kendi çevresinde cümle kurabiliyor. Fakat bunu nasıl başarıyorlar? Milli Park'ta yaşamakta olan 46 farklı çeşide sahip olan şempanzelerin yer aldığı bir gruptan toplam 900 saat içerisinde 5000 farklı ses kaydı alınmıştır. Daha sonra ise bu sesler yetkili kişiler tarafından analiz edilmiştir. Şempanzelerin tek sesli çağrıları diziler halinde kullanmış oldukları bu seslerin nasıl ve ne şekilde sıralandığı, birbirinden bağımsız olan ses türlerini ve dizelerinin nasıl olduğu, birleştirilince farklı bir tür tespit edilmiştir.

Şempanzelerde Farklı Konuşma Türü

Farklı bir konuşma türü tespit edilmiştir.  Şempanzeler bulundukları duruma ya da kullanıldıkları yere göre kelimeler farklılıklar gösterebiliyor. Bazen çığlık, bazen homurdanma, bazen uğultu, bazen sızlanma,  bağırma gibi 12 farklı şekilde sesler ortaya çıkıyor. Şempanzeler yemek yedikleri zaman yemekle ilgili iken nefes nefese bir homurdanma sesi gelir. Bu selamlama sesi olarak kullandığı düşünülür. Eğer şempanzeler bir tehdit altında ise uğultu yapıyorlar ve bu şekilde arkadaşlarını çağırabiliyorlar. Ancak etkili iletişim türlerinde uğultular daha kısık daha soluk bir şekilde gerçekleşiyor. Bu daha Yakın mesafede iken kendi aralarında anlaşabildikleri anlamına geliyor.