UYARAN KONTROLÜ/ÇEVRESEL UYARLAMA/ÖNCÜL DÜZENLEME

UYARAN KONTROLÜ/ÇEVRESEL UYARLAMA/ÖNCÜL DÜZENLEME

UYARAN KONTROLÜ/ÇEVRESEL UYARLAMA/ÖNCÜL DÜZENLEME

 

Bu uygulamaların hedefi, davranış sorunlarını besleyen faktörleri belirleme ve bu faktörlerin ortadan kaldırılması için çevreyi ve etkinliği düzenlemektir. Sık kullanılan örnekleri izleyen biçimde sıralanabilir:

  • İlgi düzeyini arttırmak için daha fazla tercih edilen etkinlik neden malzemeleri kullanma
  • Programı, etkinlik sırasını, rutini değiştirme 
  • Etkinlik öncesi uygulamaları gerçekleştirme 
  • Seçim fırsat sunma 
  • Yönerge ya da öğretim sunum şeklini değiştirme 
  • Problem davranışla aynı işlevi taşıyacak uyaranları kullanarak çevreyi zenginleştirme 

 

Bu uygulamalar işlevsel değerlendirme, pekiştirme vb. diğer uygulamalar ile birlikte kullanılmaktadır