Fareler Neden Deneylerde Kullanılır?

Fareler Neden Deneylerde Kullanılır?

Fareler Neden Deneylerde Kullanılır?

Bazı hastalıklara hitap ettiği söylenen ilaçlar ortaya çıktığında genellikle farelerde denendiğini ve olumlu sonuç verdiğini görüyoruz. Peki bu ilaçlar inşaat aşamasında neden fareler üzerinde test ediliyor?

Bilim topluluğu, farklı alanlarda kapsamlı araştırmalar yaparak insanlığa katkıda bulunmaya devam ediyor. Günlük hayatımızı olumlu yönde etkileyen ve derinden etkileyen bu çalışmaların çoğunun fareler üzerinde yapıldığını görüyoruz. Bunun arkasında büyük ve küçük farklı sebepler var.

Bu nedenler, farelerin küçük hayvanlar olmalarına değil, insanlara benzer olmalarına dayanmaktadır. Lafı fazla uzatmadan Elizabeth Bryda'nın akademik makalesini kullanarak bu hayvanların neden bu kadar popüler olduğuna bakalım.

Fareler Laboratuvar Ortamlarında Kolaylıklar Sağlar

Fareler küçük hayvanlar oldukları için laboratuvarda bakımları kolaydır. Ayrıca çevreye hızlı adapte olmaları stres faktörlerini büyük ölçüde önler. Alındıklarında ise ucuza satıldığı için araştırmacılar zor durumda kalmıyor.

Ancak 2-3 yıllık ömürleri olsa bile her zaman satın alınmaları gerekmez. Çünkü hızlı üreyen hayvanlardır. Aslında, farelerin 19 ila 21 günlük bir gebelik süresi vardır. Bu dönemde doğan yavrular 5 veya 6 hafta içinde üreyebilirler.

Fareler Doğurunca 5 ile 12 Yavru Dünyaya Getiriyor!

Farelerin bakımının çok zahmetli olmaması, fare ve yavru bakımı söz konusu olduğunda bir avantajdır. Biz insanlar ve fareler çok benzer genlere sahibiz. Bu nedenle fareler, insan hastalığı deneyleri için ilk tercihtir. Özellikle normalden daha karmaşık olan hastalıklara çözüm bulmada kilit rol oynarlar. Bunu açıklamak için bir örnek verelim.

Bryda'nın makalesine göre, işitme kaybı durumuyla ilişkili 100'den fazla gen var. Ancak insanlar üzerinde deneyler yapıldığında bunun genetik mi yoksa gürültü gibi çevresel faktörlerden mi kaynaklandığını belirlemek zordur. Çünkü bu tür deneyler için aile ağacında işitme kaybı olan diğer kişileri incelemek gerekir. Farenin devreye girdiği yer burasıdır.

Bu deneylerde, farklı gen kombinasyonlarını incelemek için farklı fareleri eşleştirerek, genin durum üzerindeki etkisini ve farklı yaşam evrelerinde (genç, yaşlı vb.) nasıl ortaya çıktığını incelemek mümkündür. kısa süreliğine. Çevre bir laboratuvar ortamında kontrol edilebildiğinden, sonuçların genetik olarak ilişkili olacağı konusunda yüksek derecede kesinlik vardır. Ayrıca hangi genin hangi hastalıkta rol oynadığı da görülebilmektedir.